Erhvervsjord

Vi har fået godkendt et areal på 25.000 kvadratmeter vest for Øster Brønderslev. Vi håber at kunne udstykke denne jord snarest muligt.

Planen er, at der skal føres en vej ned til Klovborg fra Øster Brønderslevvej. Derved kan vi undgå en masse tung trafik ind gennem Ahornvej og Engvej ud til Klovborg.